Afgelopen woensdag bleek tijdens de raadsvergadering dat er zich in de thuiszorg van Groningen een heus drama afspeelt. Afgelopen week verschenen er in de media al berichten over mensen waarvan de thuishulp niet was komen opdagen. Wethouder Schroor kreeg kort voor de raadsvergadering te horen dat er maar liefst 150 mensen geen thuiszorg hebben ontvangen. Alle cliënten hebben een contract met de in zwaar weer verkerende thuiszorgorganisatie TSN.

 Alle getroffen mensen ontvingen lichte ondersteuning of huishoudelijk hulp. Sinds 1 januari van dit jaar biedt de gemeente Groningen deze vormen van thuiszorg niet meer aan. Er zijn voor het jaar 2016 28 thuiszorgorganisaties gecontracteerd waar mensen de benodigde hulp kunnen inkopen. Minima komen hierbij in aanmerking voor een financiële bijdrage vanuit de gemeente. Daarnaast stelt het Rijk in 2015 en 2016 de Huishoudelijke Hulp Toelage (HHT) beschikbaar, waarmee gemeenten de eigen bijdrage kunnen verlagen.

Tot zover is de thuiszorg dus goed georganiseerd en beschikbaar voor iedereen die dat nodig heeft. Echter is één van de gecontracteerde thuiszorgorganisaties TSN, dat zich op de rand van een faillissement begeeft en genoodzaakt is om medewerkers te ontslaan. TSN is de grootste aanbieder van thuiszorg in Groningen en treft nu met diens problemen veel mensen. TSN had nota bene afspraken gemaakt over de te leveren zorg en heeft niets gemeld over het niet kunnen naleven daarvan. Een kwalijke, maar vooral ook pijnlijke zaak.

We vinden het erg belangrijk dat de gemeente er nu alles aan doet om mensen te helpen bij het regelen van thuiszorg. De gemeente gaat de 150 gedupeerden informeren over de situatie en hoe zij weer thuishulp kunnen ontvangen. Verder is de capaciteit van het Zorgloket uitgebreid, om zo alle vragen te kunnen beantwoorden en mensen te ondersteunen. Hierbij wordt er rekening gehouden met mogelijke nieuwe gedupeerden. De getroffen mensen kunnen overstappen naar een andere aanbieder en dus kiezen uit de overige 27 thuiszorgorganisaties. We hopen dat het overstappen soepel verloopt en daarmee de thuishulp snel weer bij iedereen langskomt.

Comments are closed.