Tijdens de raadsvergadering van 29 maart werd wederom het nieuwe afvalbeheerplan van de gemeente Groningen besproken. Een jaar eerder werd er door een meerderheid van de raad via een motie aan het college gevraagd om onderdelen van het afvalbeheerplan beter uit te werken. Vervolgens zou een deel van dit nieuwe plan in stemming worden gebracht. Het onderdeel van het plan waar de grootste twijfels over waren was het voorstel om in Groningen te gaan werken met een DIFTAR systeem.

 

DIFTAR houdt in dat elk huishouden niet langer een vast bedrag per jaar betaald voor de afvalstoffenheffing, maar dat de heffing kan variëren aan de hand van de hoeveelheid afval die een huishouden aanbiedt. DIFTAR moet het scheidingspercentage in huishouden verhogen door alleen het aanbieden van restafval in rekening te brengen en aan het weggooien van GFT, papier en glas geen kosten te verbinden.

 

Waar vorig jaar een meerderheid van de partijen in de raad al aangaf zich af te vragen of het afvalbeheerplan voldoende uitgewerkt was om DIFTAR in te kunnen voeren, bleek ook in de raad van maart onvoldoende vertrouwen had in de uitwerking om een meerderheid te vinden voor DIFTAR.

 

Een groot bezwaar was de angst voor dumping en zwerfval. Wanneer er per vuilniszak betaald moet worden wordt het lucratief om deze zak ergens te dumpen. Een tweede bezwaar richtte zich op de diverse opmaak van de stad. Ook voor Student & Stad was en is dit het grootste bezwaar tegen DIFTAR. Want wanneer een huishouden geld kan besparen door te scheiden wordt er voor huishoudens die hier meer mogelijkheden toe hebben een groter voordeel gecreëerd. In de praktijk zal het voor een huishouden met een vrijstaand huis, een tuin, een schuur en een garage een stuk makkelijker zijn om afval te scheiden dan voor een student die in een ruimte van zo’n 10 vierkante meter zowel zijn keuken, woonkamer en slaapkamer heeft. Onze verwachting is dan ook dat een groot deel van de kamerbewoners er financieel op achteruit zouden gaan.

 

Hoewel het college in de verdere uitwerking van het plan ruimte zag om extra afvalvoorzieningen bij grote studentenflats te plaatsen, was ze niet bereid om de rest van de kamerbewoners tegemoet te komen. Dit zorgde er dan ook voor dat wij niet in konden stemmen met de invoering van DIFTAR. Een meerderheid van de raad deelde deze mening. Het college heeft de raad in de vergadering gevraagd om de beslissing opnieuw uit te stellen en stelde voor nogmaals met de raad in gesprek te gaan over eventueel te nemen maatregelen. Het ziet er naar uit dat de beslissing over DIFTAR wordt doorgeschoven naar de volgende raadsperiode, ergo; wordt vervolgd…

Comments are closed.