Afgelopen raadsvergadering diende Student en Stad een motie in. Het college heeft voornemens om de regelgeving voor het bouwen van jongerenhuisvesting nog verder aan te scherpen. Hier zijn wij als partij op tegen, omdat meer aanbod zorgt voor een lagere prijs. Gezien het afschaffen van de basisbeurs is het van groot belang om te zorgen dat de gemiddelde kamerprijs niet meer verder gaat oplopen. Dit werd ook weer bevestigd door het interview tussen Wim Bulten en Piet van Dijken. De raad heeft echter een andere visie.

Eén van de nieuwe regels houdt in dat een nieuwe aanbouw van een woning minimaal 50m2 moeten bedragen. Slechts in bepaalde gevallen kan hier van worden afgeweken. Wat ons betreft sluiten deze regels totaal niet aan bij de vraag. Oudere studenten en starters hebben ontzettend veel moeite met het vinden van betaalbare huisvesting. Helaas heeft de motie het niet gehaald, maar we blijven ons inzetten om te zorgen dat er voldoende kleine appartementen worden toegevoegd in de woningvoorraad van Groningen.

Comments are closed.