Groningen groeit en Groningen bloeit. Het gaat goed met onze stad en de ambities zijn hoog. Dat het goed gaat blijkt onder andere uit het feit dat er steeds minder leegstaande winkels zijn. Dit bevordert de aantrekkelijkheid van de stad en toont aan dat de economie in de lift zit. We blijven echter aandacht vragen voor de verdere ontwikkeling van de kenniseconomie, om afgestudeerden zoveel mogelijk te behouden voor stad.

Jongerenhuisvesting blijft veel aandacht vereisen. De verdeling van de kamerverhuurmarkt, die in handen is van particulieren en corporaties, wijkt enorm af van het landelijke beeld. Daar is het overgrote deel van de markt in handen van corporaties, waardoor normaliter een goede prijs/kwaliteit verhouding kan worden gerealiseerd en zich er minder excessen voordoen. In Groningen is het overgrote deel in handen van particuliere verhuurders, die een vrije markt voor kamers hebben gecreëerd. Dit gaat gepaard met een grotere spreiding van kamers, maar tegelijkertijd relatief hogere prijzen. Door nieuwe projecten te realiseren wordt het aandeel van de corporaties vergroot en wordt de krappe verhuurmarkt verruimt. Hopelijk is dit de start van een ommekeer.

Daarnaast is er in de begroting is aandacht voor internationale studenten. Terecht, omdat de situatie zoals deze zich afgelopen zomer voordeed zeer onwenselijk is. De verbeterde informatievoorziening die als actiepunt wordt geformuleerd zien we als een belangrijke schakel om internationale jongeren van een goede woonsituatie te voorzien. Een goede Engelstalige website hoort daar volgens ons ook bij. Ook het actieplan ‘Kamers in de lift’ zal bijdragen aan een verbeterde woonomgeving in de bestaande voorraad.

Met WIJS hebben we nu een organisatie in de stad die stadjers en studenten bij elkaar brengt en het mogelijk maakt elkaar te versterken. Er zijn al bijna 60 projecten uit WIJS voortgekomen. Ook zijn we enthousiast over de pilot Community Policing. Een pilot, specifiek gericht op studenten, rondom het thema overlast en inbraak. Studenten vormen een lastig te bereiken doelgroep voor dit soort projecten. We zijn erg benieuwd hoeveel studenten worden bereikt en kijken uit naar de resultaten.

Wat betreft duurzaamheid hebben we als stad onszelf een mooi doel gesteld om in 2035 energie-neutraal te zijn. Deze begroting geeft een completer beeld dan voorgaande jaren. Maar dat laat ook zien dat we nog een flinke weg te gaan hebben. Op dit moment kan 4,3 procent van ons energieverbruik geleverd worden door een schone bron, veel te weinig. Wat ons betreft gaan we volgend jaar starten met het een middel dat de volgende stap kan zijn in het bereiken van onze doelstelling, namelijk windenergie.

Als we kijken naar personeelsontwikkeling binnen de gemeentelijke organisatie stemt het ons tevreden dat verjonging van de organisatie voorop staat. Over zeven jaar lijkt de grote uitstroom te gaan beginnen en door nu alvast te verjongen kan de kennisoverdracht worden gewaarborgd. Uiteraard is dit iets wat we kritisch blijven volgen.

Tot slot is het goed dat er in de begroting, net als voorgaande jaren, veel aandacht is voor de fiets. In 2017 zullen veel fietsprojecten worden uitgevoerd. Er zal gewerkt worden aan het verbeteren van meerdere fietsroutes. Wij zijn blij te lezen dat het fietsnetwerk verder uitgebreid wordt. Onderdeel van deze verbeteringen is natuurlijk ook het fietspad in park Selwerd. Het blijft jammer dat de verbreding van dit fietspad niet voor dit collegejaar gereed was, maar pas bij de start van het nieuwe collegejaar zal dit gerealiseerd zijn.

Comments are closed.