Hou jij ook zo van een biertje na de wedstrijd of op de sociëteit? Student en Stad heeft er voor gezorgd dat de schenktijden in 2014 niet verkort worden.

Het voorstel dat op tafel lag sprak van schenktijden van 1 uur voor en 2 uur na “de kernactiviteit” van paracommerciële instellingen zoals sportclubs en studentenverenigingen. Met name sommige (studenten)sportclubs zouden hierdoor financieel in de problemen komen en ook de zeer gewaardeerde gezelligheid op de verenigingen zou er onder lijden.

Er was geen contact geweest met de verenigingen en daarnaast stond het voorstel ver af van de praktijk. Dit vonden wij totaal onacceptabel en dit raadsvoorstel is dan ook onder druk teruggenomen. Tot onze verbazing kwam het college deze maand met exact hetzelfde voorstel terug naar de gemeenteraad, met het excuus dat de regelgeving voor 2014 moest worden aangepast omdat de gemeente anders in overtreding zou zijn. Er was dus geen tijd meer voor overleg met de verenigingen.

Om te zorgen dat de slechte planning van het college geen vergaande gevolgen zou hebben voor de verenigingen hebben wij een aanvulling op het voorstel ingediend, een zogenaamd amendement. Wij stellen daarin voor dat verenigingen alcohol mogen schenken in de tijden die staan opgenomen in hun eigen bestuursreglementen. Zo sluit de wet aan bij het mooie verenigingsleven waaraan jaren is gewerkt en wordt er niemand onnodig de dupe. Wij hebben er hard aan getrokken en ons amendement is gelukkig aangenomen zodat iedereen van zijn biertje kan blijven genieten, ook twee uur na het laatste fluitsignaal!

Klik hier voor het amendement.

Heb je vragen over dit onderwerp? Stuur dan even een mailtje naar jos@studentenstad.nl

Comments are closed.