Tijdens de campagne werd het door veel partijen geroepen, vooral als ze spraken voor een jong publiek: ‘we moeten de werkloosheid onder hogeropgeleide jongeren aanpakken!’. Maar al tijdens de eerste inhoudelijke vergadering van de nieuwe raad komen zij hun beloften niet na. Ze zijn er namelijk niet voor om twee-jarige traineeships aan te bieden binnen de gemeente.

8671097251_7ec0c619db_zDe gemeente kan helaas niet simpelweg banen creeëren, maar het goede voorbeeld geven kan ze wel. Andere partijen willenzo ver niet gaan. En dat terwijl verjonging binnen de gemeentelijke organisatie juist de komende jaren onvermijdelijk is, want door de vergrijzing stromen veel oudere werknemers uit. Om te zorgen dat kennis en ervaring niet verloren gaan is een interne opleiding via een traineeship daarom van groot belang. Zo behoud je jong talent voor de stad en zorg je voor een toekomstgerichte organisatie.

Student en Stad heeft de afgelopen jaren via moties voorstellen gedaan om traineeships op te zetten. De gemeenteraad was het daar mee eens en heeft deze moties aangenomen. Afgelopen maand werd met het voorgestelde programma “Stadstalent”  de raad het plan voorgeschoteld om tien traineeships van tien maanden te creëren.

Hoewel dit op het eerste gezicht een stap in de goede richting lijkt zijn wij van mening dat het programma “Stadstalent” niet de oplossing biedt die de gemeentelijke organisatie nodig heeft. Student & Stad vindt dat een traineeship nooit volledig kan zijn wanneer deze maar een duur kent van tien maanden. Als we kijken naar andere steden in Nederland, zoals Amsterdam, Utrecht en Den Haag, zien we dat daar traineeships twee jaar duren. Daarnaast leiden in andere steden de traineeships, bij een goede invulling, vrijwel altijd tot een startersbaan. In het programma “Stadstalent” wordt geen invulling gegeven aan de toekomst van de trainees. Na tien maanden komen zij terecht in een zogenaamde ‘kweekvijver’. Maar pas-afgestudeerde jongeren kiezen natuurlijk eieren voor hun geld en willen een baan. De kans dat zij daarom weg trekken uit Groningen is groot. Wanneer er tien trainees klaargestoomd worden voor een baan bij de gemeente maar er na de traineeships er geen enkele baan aangeboden kan worden aan de trainees lijkt het programma “Stadstalent” haar doel compleet te missen. Weg kweekvijver, hallo modderig moeras.

We hebben de raad gisteren duidelijk gemaakt dat het voorgestelde programma volgens ons geen invulling is van de moties die het college verzoeken om traineeships op te zetten. We benadrukten nogmaals het belang van goede traineeships voor de gemeente en verzochten om alsnog de motie ‘Kansen voor talent II ‘ uit te voeren zoals deze bedoeld is en daarmee volwaardige traineeships mogelijk te maken. Helaas zagen andere partijen dit niet zo en werden onze moties niet gesteund. Het programma ‘Stadstalent’ en de tien werkervaringsplekken die voor pas-afgestudeerde jongeren worden opgezet kan echter wel op onze steun rekenen. Het is een goede stap in de eerste richting en elk initiatief om jongeren bij de gemeentelijke organisatie te betrekken juigen wij van harte toe. Maar wij betwijfelen ten zeerste of dit programma ook daadwerkelijk verjonging van het gemeentelijke personeelsbestand tot gevolg zal hebben.

Comments are closed.