In de laatste gemeenteraadsvergadering voor het zomerreces is het tegengaan van woningsplitsingen besproken. Dit is voor Student en Stad een zeer gevoelig onderwerp.

Met de 15-procentsnorm zorgt de gemeente ervoor dat in maximaal 15% van de panden in straten buiten de binnenstad, kamerverhuur plaatsvindt. Als dit percentage overschreden wordt, moet in de desbetreffende panden het aantal verhuurde kamers worden teruggebracht naar twee. In dat geval moeten studenten dus op zoek naar een nieuwe kamer, ook al hebben zij nog nooit enige overlast veroorzaakt. Student en Stad is een fel tegenstander van deze norm. Het is een discriminerende maatregel die geen enkele rekening houdt met de vraag of de studenten voor overlast zorgen.

Er is een groot tekort aan kamers in Groningen, en de 15-procentsnorm is een maatregel die de krapte alleen maar verder vergroot. Het is daarom niet verwonderlijk dat verhuurders zoeken naar manieren om toch kamers aan te kunnen bieden. Zo’n manier werd gevonden in het splitsen van woningen naar meerdere adressen, waardoor de 15-procentsnorm omzeild kon worden.

Een meerderheid van de partijen in de raad gaf aan dat zij deze splitsingen wilden tegengaan. Student en Stad is echter van mening dat dit slechts symptoombestrijding is. Het tekort aan kamers is een groot probleem, en splitsingen zijn een manier om dit tekort te verkleinen. Het tegengaan van splitsingen is het bestrijden van een symptoom terwijl het echte probleem blijft bestaan. Student en Stad vindt dat op de eerste plaats moet staan dat iedereen een dak boven zijn hoofd kan vinden en zal zich bij de definitieve stemming opnieuw hard verzetten.

Leave A Comment

You must be logged in to post a comment.