Het lijkt erop dat Diftar wordt ingevoerd in de Gemeente Groningen. Echter, daarmee gaat de gemeenteraad in tegen de wens van de bewoners van de stad Groningen.  Uit de cijfers van het stadjerspanel blijkt dat 85% van de bewoners van de stad Groningen tegen diftar is. Omdat afval iets is dat elke bewoner van de gemeente Groningen aangaat, steunen wij een referendum over diftar.

In deze blog leggen wij uit waarom wij voor een referendum en tegen diftar zijn

Diftar Is Niet Duurzamer

Een doel van het veranderen van afvalbeleid is om het duurzamer te maken. Echter, diftar is dat helemaal niet. In onze laatste blog hebben we uitgelegd dat nascheiden, afval scheiden nadat het weggegooid is, veel effectiever is dan bronscheiden. 

Omdat het niet duurzamer is en wel heel veel lasten met zich meebrengt, vinden wij duurzaamheid een waardeloos argument voor diftar. Het klopt simpelweg niet.

Diftar Is Oneerlijk

Niet iedereen heeft dezelfde middelen om afval te scheiden. Mensen die in de binnenstad wonen hebben veel minder ruimte om afval te scheiden dan mensen die buiten de stad wonen. 

In Haren, bijvoorbeeld, is het mogelijk om gratis van de GFT-afval af te komen. In Groningen is dit, om praktische redenen, schier onmogelijk. Daardoor creëert diftar een ongelijk speelveld binnen de gemeente. Dit is natuurlijk onwenselijk. 

Diftar Zorgt Voor Absurd Hoge Kosten Voor Studenten

Bij de invoering van diftar gaan mensen om en nabij €2,- per zak betalen. Dat is pittig veel geld. Dit zorgt ervoor dat studenten een absurd hoog percentage van hun (geleende) inkomen kwijt zijn aan afval. Toch al snel zo’n 20 tot 30 euro per maand.

Omdat de financiële druk op studenten toch al vrij hoog is, vinden wij het onwenselijk dat deze kosten nog veel hoger worden. Zeker als studenten niet de kans en de ruimte hebben om deze kosten te ontwijken.

Conclusie

Student en Stad wil een gemeente creëren waarin we de ontwikkeling van studenten faciliteren. Diftar legt een grote druk op studenten terwijl zij al grote druk ervaren op het gebied van huisvesting, studie, en financiën. 

Daarnaast, omdat de gemeente Groningen regelrecht tegen de wensen van een groot deel van haar bewoners dreigt in te gaan, en omdat de keuze iedereen in de gemeente aangaat zijn wij voor een referendum.

Voor onze visie op afvalbeleid kun je deze blog lezen.

Comments are closed.