Student en Stad wil geen strengere regels voor het schenken van alcohol.

Student en Stad heeft zich woensdag duidelijk uitgesproken tegen de mogelijke verandering van regelgeving die oneerlijke concurrentie door o.a. sportverenigingen en studentenverenigingen zou moeten aanpakken. De Nieuwe Drank- en Horecawet geeft aan dat gemeenten beleid moeten maken, afgestemd op de lokale situatie.

Sportverenigingen

De nieuwe regels zouden kunnen inhouden dat sportverenigingen tot uiterlijk twee uur na het fluitsignaal van de laatste wedstrijd alcohol mogen schenken. Sportverenigingen spelen een belangrijke verbindende rol en de nieuwe regels zouden voor veel sportverenigingen vervelende gevolgen kunnen hebben. Het verenigingsleven zou een knauw kunnen krijgen en ook voor de begroting van verenigingen zou de regelgeving beroerd kunnen uitpakken.

De ‘lokale situatie’, waarnaar in de wet wordt verwezen, zorgt in Groningen niet voor oneerlijke concurrentie. Kantines van sportverenigingen zijn voornamelijk gelegen buiten horecagebieden Student en Stad vindt dat de gemeente bij het veranderen van de regelgeving nadrukkelijk moet kijken naar de gevolgen voor de verenigingen.

Studentenverenigingen

Ook voor studentenverenigingen zou een verandering van de regelgeving gevolgen kunnen hebben. Zo zouden sociëteiten niet meer gebruikt mogen worden voor het houden afstudeerborrels en zou het niet meer mogelijk zijn dat verenigingen hun sociëteit laten gebruiken door andere verenigingen. Student en Stad vindt dat nieuwe regelgeving deze praktijk ongemoeid moet laten.

Prijsacties

De Nieuwe Drank- en Horecawet geeft gemeenten ook de gelegenheid op te treden tegen prijsacties in de horeca, zoals piekuren. Het college stelt voor om hiervoor geen aanvullende regels op te stellen, maar sommige fracties vinden optreden wel wenselijk. Vanuit het oogpunt van volksgezondheid is dit te begrijpen, maar Student en Stad vindt dit veel te betuttelend en daarnaast indruisen tegen de vrijheid van ondernemers.

Op 30 oktober zal in de gemeenteraadsvergadering een besluit worden genomen over nieuwe regelgeving.

Leave A Comment

You must be logged in to post a comment.