De gemeenteraad heeft zojuist vergaderd over het advies van de informateur om de onderhandelingen voor een te vormen college in te gaan met D66, GroenLinks, de VVD en de PvdA. Hier lees je wat Student en Stad daar van vindt.

De uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen op 19 maart was historisch; de PvdA is voor het eerst in tientallen jaren niet meer de grootste in de stad en D66 kwam als grote winnaar van de verkiezingen uit de bus. Nadat de uitslag bekend is geworden is het informatieproces gestart. Dit houdt in dat er wordt gekeken welke combinaties van partijen een meerderheid in de Raad vormen én inhoudelijk sterke raakvlakken met elkaar hebben op basis waarvan ze samen de stad kunnen besturen. Om dit proces vorm te geven heeft de gemeenteraad een informateur aangesteld. Uit de gesprekken die de informateur heeft gevoerd concludeert hij dat er brede steun is voor een college bestaande uit D66, GroenLinks, de VVD en de PvdA.

Zoals wij ook tijdens ons gesprek met de informateur kenbaar hebben gemaakt, zou een college waarin Student en Stad geen plek zou hebben in onze ogen het beste kunnen bestaan uit D66, GroenLinks, PvdA en de VVD. In dat opzicht, zijn wij tevreden met de uitkomst.

Echter denken wij wel dat een coalitie met Student en Stad voor de stad meer had kunnen betekenen. Wij stellen de kenniseconomie centraal, staan een gedegen financieel beleid voor en hebben aandacht voor de jonge bevolking van deze stad. Deze inzet zou zeker van toegevoegde waarde zijn voor de toekomst van Groningen.

We vinden het ook jammer dat het advies van de informateur vooral gebaseerd is op onderlinge voorkeuren. Anders gezegd; wie met wie wil samenwerken. Echte politieke hervormingen zouden volgens ons op inhoud plaats moeten vinden, zoals juist de partijen die nu een beoogd college gaan vormen altijd hebben bepleit. Met een andere houding en mooie woorden alleen kom je er niet. Student en Stad vindt dit een gemiste kans.

De beoogde coalities partners starten vanaf morgen met de formatie; het onderhandelen over de plannen die zij gezamenlijk uit willen voeren. Student en Stad zal de komende jaren een kritische houding aan nemen ten op zichte van het beleid dat het college gaat voeren. We zullen daarbij niet alleen op de vorm letten, maar juist op de inhoud en daarbij de belangen van een jonge stad in het oog houden.

Comments are closed.