Groningen is een prachtige stad, een vrije stad en een stad waar iedereen zijn mening en visie mag verkondigen. Dat mag alleen niet iedereen overal ter wereld en daarom heeft Student en Stad in 2015 ‘Shelter City’ naar Groningen gehaald. Een uniek project waarbij we voorvechters van mensenrechten, die noodgedwongen hun land hebben moeten verlaten wegens vervolging, voor een paar maanden onderdak geven.

Shelter City

Shelter City is een initiatief van Justice and Peace Nederland in samenwerking met een groeiend aantal Shelter City steden die nationaal en internationaal elkaar versterken om mensenrechtenverdedigers wereldwijd te beschermen. Mensenrechtenverdedigers komen op voor hun eigen rechten en die van anderen. Zij staan niet stil langs de zijlijn maar spelen een belangrijke rol in het promoten van de democratische waarden, politieke vrijheden en burgerrechten. Dit is vaak een lastige en gevaarlijke strijd: In veel landen worden mensenrechtenbeschermers monddood gemaakt, bedreigd, gearresteerd en soms verdwijnen ze of worden zij gemarteld. Als een mensenrechtenverdediger gevaar loopt, kan hij of zij zich aanmelden voor een tijdelijk verblijf van drie maanden in één van de Nederlandse Shelter Cities.

Educatieve functie

Tijdens hun verblijf hier worden ze bijgestaan door professoren, gelijkgestemden en andere experts die hen kunnen ondersteunen in de strijd voor het behartigen van de mensenrechten in het thuisland. Shelter City heeft ook een educatieve waarde. Tijdens het verblijf gaan de gasten van Shelter City met scholieren en studenten in gesprek over hun werk en situatie in hun thuisland waarbij duidelijk wordt hoe kostbaar vrijheid is.

Inclusieve stad

De stad Groningen is van oudsher een tolerante en gastvrije stad. Groningen profileert zich terecht als een inclusieve stad die zich sterk maakt om uitsluiting en discriminatie te voorkomen. Maar in het kader van de bezuinigingen wil het college de financiering van Shelter City stopzetten. Student en Stad betreurt het dat een inclusieve stad als Groningen niet langer openstaat voor mensenrechtenbeschermers die hun leven niet zeker zijn in het land van herkomst. Daarom gaan wij op zoek naar de mogelijkheid om dit waardevolle project in leven te houden.

Comments are closed.