De maand juni zit erop en dat betekent dat het zomerreces is aangebroken. Wij blazen even wat stoom af en geven weer acte de présence in de KEI-week, die op 12 augustus begint. Daar willen we ons tonen aan de nieuwe lichting studenten in Groningen, en hen duidelijk maken dat wij ook voor hen zullen gaan strijden voor o.a. goede huisvesting, een bruisende stad en een goed economisch klimaat met kansen om aan de bak te komen zodra je een diploma op zak hebt.

Dat stoom afblazen doen we terwijl we terugkijken op een beladen maand, waarin alle partijen moeilijke keuzes hebben moeten maken. Bij het Voorjaarsdebat heeft de raad zich uitgesproken over de bezuinigingsvoorstellen die het college aan de raad had voorgelegd. Student en Stad kon zich moeilijk vinden in de voorstellen, omdat afbreuk werd gedaan aan een aantal goed lopende projecten die met cofinanciering op de been worden gehouden. Hiermee schiet de gemeente zich in eigen voet.

Zo trekt de gemeente nu nog samen met de binnenstadondernemers op om de binnenstad aantrekkelijk te houden. De detailhandel heeft het erg moeilijk, wat te zien is aan het grote aantal leegstaande panden, en met deze samenwerking maken we de binnenstad aantrekkelijker voor bezoekers. Dit betalen de gemeente en de ondernemers samen. Student en Stad heeft zich hardgemaakt voor het behoud van deze samenwerking, maar  de stekker lijkt er toch uit te gaan.

Ook de samenwerking tussen de gemeente, de RUG, de Hanzehogeschool en het UMCG is een mooi voorbeeld van samenwerking en cofinanciering tussen instellingen. Met dit zogeheten Akkoord van Groningen willen we Groningen verder ontwikkelen tot kennisstad en zo ook andere kennisinstellingen en bedrijven naar Groningen trekken. Juist in de vorige week werd bekend dat deze samenwerking ertoe leidt dat IBM een kantoor in Groningen zal openen, wat honderden banen zal opleveren. Toch werd de motie van Student en Stad om niet te stoppen met de bijdrage aan het Akkoord van Groningen, niet aangenomen.

Student en Stad ziet dat er bezuinigd moet worden, maar het zijn deze gemakkelijke en ondoordachte bezuinigingen die uiteindelijk als een boemerang op ons af zullen komen. Want deze vormen van samenwerking leveren juist geld op.

Leave A Comment

You must be logged in to post a comment.