Het jaar zit er ook politiek gezien alweer bijna op, met nog één gemeenteraadsvergadering te gaan. De maand november was een zeer drukke maand, met als hoogtepunt de behandeling van de gemeentebegroting. Elk jaar  wordt deze in november vastgesteld en voor alle fracties is dit de gelegenheid om een raadsmeerherheid achter hun ideeën te krijgen en met moties het beleid wat aan te passen.

Student en Stad maakte zich tijdens de begrotingsbehandeling hard voor een stad die een aantrekkelijke stad probeert te zijn voor ondernemers en jongeren. Op die manier kan Groningen ook andere doelstellingen, als het vergroten van haar werkgelegenheid en het binden van gezinnen, realiseren. Elk jaar verlaten veel jongeren de stad, onder meer omdat er te weinig banen zijn voor hogeropgeleiden. Student en Stad diende met succes een motie in die opriep tot het starten van een programma met gemeentelijke traineeships.

Ook dienden we een motie in over de manier waarop de gemeente toetst of er kamernood is. Door alleen naar de slaagkans bij kamers van Lefier te kijken heeft de gemeente totaal geen beeld van de werkelijke behoefte aan kamers, laat staan over de kwaliteit ervan. Ook deze motie haalde het, waardoor de gemeente gaat zoeken naar een betere methode om de behoefte te meten.

De gemeente is al lange tijd aan het onderhandelen over de aankoop van de roeibaan in Harkstede. Deze wordt door Aegir en Gyas gebruikt voor wedstrijden maar wordt door de eigenaar slecht onderhouden, waardoor Aegir en Gyas een plek op de wedstrijdkalender dreigen te verliezen.

Student en Stad wil dat de roeiverenigingen nu eindelijk een keer duidelijkheid krijgen en diende een motie in, maar na een toezegging van de wethouder dat de onderhandelingen in een afrondende fase zijn en er snel uitsluitsel zal zijn, konden wij de motie intrekken.

Verderop in november kwam de Cultuurnota aan bod. Om een aantrekkelijke stad te hebben is het hebben van een sterke culturele infrastructuur van groot belang. Evenementen, theater en muziek moeten de kans krijgen. Student en Stad heeft zich hard gemaakt voor onder andere Simplon en Usva. Simplon vervult een belangrijke rol als talentonwikkelaar en speelt een steeds belangrijkere rol in Groningen. Over Usva vonden wij het opmerkelijk dat er geen subsidie verstrekt werd enkel omdat Usva een studentenorganisatie is. Dit wordt nu waarschijnlijk rechtgezet.

Ook in 2013 gaan wij weer vol voor de belangen van jongeren, want een stad die kansen biedt aan jongeren is een stad waarin uiteindelijk iedereen profiteert, een stad die investeert in haar toekomst.

Leave A Comment

You must be logged in to post a comment.