In de gemeenteraad van Groningen speelt er de discussie of we zonder financiering van het rijk door moeten gaan met het wietexperiment. De VVD dient daarover vandaag een motie in. We steunen de motie van de VVD niet omdat die erop doelt dat we überhaupt uit het experiment stoppen. Wij willen hoe dan ook dat het project doorgang vindt en dat blijven we vinden ook als we als gemeente een bijdrage moeten leveren.

Groei van Veiligheid

Veiligheid is een groot goed en we willen dat de veiligheid omtrent de handel van wiet vergroot. Dit is belangrijk voor iedereen die in de stad woont. De mensen die wiet gebruiken hebben er profijt van omdat zij niet meer in aanraking komen met illegaliteit De rest van de stad heeft er profijt van omdat er een gedeeltelijk crimineel aspect dat leeft binnen de stad bemoeilijkt wordt. 

Wij snappen dat de stad het financieel lastig heeft en dat we daarom liever helemaal geen extra geld uitgeven. Echter, omdat dit een stap in de goede richting is willen we niet dat het experiment zal lijden door het financieel tekort. Het feit dat het experiment geld kost betekent niet dat het een slecht idee is. Integendeel.

Groningen Wordt Koploper

Groningen kan een landelijke koppositie op het gebied van wiet verkrijgen door als enige grote stad mee te doen aan een wietexperiment. Dit vindt S&S een positief gegeven omdat wij de stad graag zo zien. Als een stad die goede beslissingen durft te nemen en de toekomst wil vormen.

Conclusie

Een wietexperiment kan de stad Groningen enorm vooruit helpen. We kunnen de veiligheid van de stad enorm verhogen. Daarnaast kunnen we een leidende positie in Nederland vergaren en laten zien dat het legaliseren van wiet de beste optie is.

Het geld dat de gemeente misschien bij zal moeten dragen vinden wij dat dubbel en dwars waard. We hopen natuurlijk op ondersteuning vanuit het rijk, maar we laten onze beslissing over het wietexperiment niet afhangen van de keuze van het rijk.

Comments are closed.