Wie de afgelopen week door de Akerkstraat fietste viel het direct op dat er krakers in Groningen zijn. Het kraken van het pand kwam groots in de Groningse media. Ook de politiek nam het hoog op door een actualiteitendebat over kraken te houden. Het actualiteitendebat over het gekraakte pand in de Akerkstraat is in onze ogen symptoombestrijding. Wij keuren illegaal kraken niet goed. Echter, wat ons betreft dient het probleem dat wordt aangekaart structureel opgelost te worden.

Drijfveer

In het gesprek met de krakers kwam hun drijfveer naar boven. Kort samengevat: ze zijn angstig en hun situatie is uitzichtloos. Er is angst dat mensen op straat komen te staan en men ziet de situatie als uitzichtloos omdat ze via normale kanalen niet gehoord worden.

Wat kunnen wij doen?

Wat kunnen wij dan doen? De krakers in Groningen hebben aan ons aangegeven dat zij graag zien dat er zekerheid komt over de noodopvang. Wij zijn het daar mee eens. Zij zijn bang dat deze opvang op 1 november sluit voordat de mensen die daar zitten allemaal huisvesting hebben gevonden buiten die opvang. Student en Stad maakt zich in de gemeenteraad hard om ervoor te zorgen dat de noodopvang openblijft zolang er mensen gebruik van moeten maken.

Symptoombestrijding

Maar het openhouden van de noodopvang is wat ons betreft ook symptoombestrijding. Het overkoepelende probleem speelt al vele jaren maar lijkt nog steeds niet opgelost: Een tekort aan goede en vooral betaalbare huisvesting. Studenten zitten uitzichtloos in de noodopvang of moeten gebruik maken van onbetaalbare huisvesting in hostels of hotels.

Daarom stellen wij voor de acties om meer huisvesting te realiseren te versnellen en daarbij ook te kijken naar opties voor een campus op Zernike. Wij kijken uit naar de samenwerking met partijen en het college om tot constructieve oplossingen te komen om dit probleem snel de wereld uit te helpen!

Conclusie

Student en Stad is tegen kraken. Echter, als we kijken naar de drijfveren van deze actie zien we een groot probleem. Huisvesting.

Wij gaan ons inzetten om de meest urgente problematiek direct op te lossen. Daarnaast gaan we samenwerking met het andere partijen en het college om dit probleem structureel op te lossen.

Comments are closed.