In het verleden is door de raad een notoire motie aangenomen die het college opriep toch vooral moties uit te voeren. De motie uitte de frustratie van de raad omdat het college moties vaak niet uitvoerde, of half, of in haar eigen voordeel interpreteerde. De motie om moties uit te voeren is natuurlijk ook een rare en vooral een statement. Het college is daar simpel weg toe verplicht; de wil van de raad is leidend. Toch werden wij deze week weer geconfronteerd met niet uitgewerkte moties.

Student en Stad is voor een levendige stad, met ruimte voor evenementen en een podium voor jong talent. Natuurlijk moet dat niet doorslaan; wanneer er te veel overlast is moeten er maatregelen genomen worden. De burgemeester stelde vorig jaar een beleidsregel vast om het aantal dance evenementen te beperken. Wij hebben ons daar hevig tegen verzet en een actie gestart,  Techyes, omdat we denken dat het mogelijk is overlast te beperken zonder het aantal evenementen te verminderen. Sterker nog, moties die daar toe opriepen, zijn ook ingediend en aangenomen. Het was de wens van de raad in te zetten op spreiding, alternatieve locaties in beeld te brengen en technische maatregelen te nemen.

Het zal u als lezer niet verbazen dat deze moties niet zijn uitgevoerd. Er is niks over terug te vinden in het nieuwe evenementenbeleid. Sterker nog, de beleidsregel van de burgemeester is nu niet meer tijdelijk maar wordt omgezet in regulier beleid. Onze boodschap aan het college was woensdag om éérst de moties uit te voeren alvorens met deze limiterende regel naar de raad te komen. Het college heeft simpelweg haar werk niet goed gedaan, stelden we.

Opmerkelijk is dat GroenLinks en D66, de twee partijen die zich vorig jaar samen met ons hebben gekeerd tegen het besluit van de burgemeester, dit beleid nu wél ondersteunen. Waar zij zijn gedraaid en het besluit om dance feesten te beperken nu blijkbaar acceptabel vinden, heeft Student en Stad woensdag tegen het nieuwe beleid gestemd.

Moties zijn emoties, twitterde een oud-S&Ser van de week. Misschien is dat wel zo. Het college stelt ons in elk geval zeer telleur door ze niet uit te voeren. Maar we zijn de beroerdste niet en blijven positief. We verwachtten daarom dat het college onze motie om te onderzoeken of de gemeente evenementenorganisatoren kan verplichten gratis water te schenken, netjes zal uitvoeren. Want van dansen krijg je dorst!

 

 

TECHYESOmslag

Comments are closed.