Het is al jaren een draak van een probleem in de studentenhuizen in Groningen. Menig tuin, CV- en/of schoonmaakhok ligt er vol mee. Grofvuil in de gemeente Groningen. Een oud bed, een kastje dat een poot mist of een smerig matras is lastig weg te gooien in de Gemeente Groningen. Volgens Student & Stad is het de verantwoordelijkheid van de gemeente om, minstens 2 keer per jaar, gratis het grofvuil op te halen.

Grofvuil in Groningen (vroeger)

Voor 1 januari 2014 werd twee keer per jaar gratis grofvuil opgehaald wanneer mensen een aanvraag deden. Sinds 2014 moeten inwoners van Groningen het zelf regelen of 46,50 aan de gemeente betalen. Het zelf regelen kan, mede door inspanningen van Student & Stad met een gratis bakfiets van de gemeente. Echter is dit verre van ideaal. Het is zeer tijdrovend en bovendien gevaarlijk om, bijvoorbeeld, met een volle bakfiets door het drukke centrum te fietsen.

Grofvuil in Groningen (nu)

Niet alleen is de situatie nu onwenselijk, de gemeente laat ook een basistaak liggen. De wet Milieubeheer stelt dat de gemeente verantwoordelijk is voor afvalbeleid. Uiteraard is aan de gemeente zelf hoe dit in te vullen. De vier grootste gemeentes, waaronder Amsterdam, en nog vele andere halen ‘gewoon’ gratis grofvuil op en geven hierin dus het goede voorbeeld. Groningen doet dit niet en vervult deze taak zonder erin te willen investeren. Dit heeft veel gedoe voor de inwoners van Groningen tot gevolg. Student & Stad is van mening dat de gemeente zijn verantwoordelijkheid moet nemen. Het gratis ophalen van grofvuil moet zij zo snel mogelijk herinvoeren.

Conclusie

Student & Stad maakt zich hier hard voor en kaart dit aan op de politieke agenda. Wij stellen schriftelijke vragen aan het College over een pilot. Daarnaast sturen wij aan om te zoeken naar een manier waarop studenten hun grofvuil kwijt kunnen zonder dat het de gemeente financieel te veel belast. Dit alles om grofvuil uit het straat- (of tuin)beeld te laten verdwijnen en de stad zo nóg aantrekkelijker te maken. Zonder grofvuil in de gemeente Groningen op plekken waar het zeker niet thuishoort.

Comments are closed.