Student & Stad vindt dat de gemeente doorslaat in haar pogingen om de openbare orde tijdens evenementen in de binnenstad te beschermen. Hoewel incidenten in de afgelopen jaren zeer zeldzaam zijn gebleken, lijkt angst te regeren bij het verstrekken van evenementenvergunningen en zijn organisatoren de onvoorspelbare houding van de gemeente beu.

Nu hebben ook de organisatoren van de jaarlijkse festiviteiten op 29 en 30 april op het Waagplein plotseling te horen gekregen dat ze niet op een vergunning hoeven te rekenen. Voor Student & Stad was dit aanleiding om schriftelijke vragen bij het college in te dienen.

Geacht college,

Op 19 maart verschenen in het Dagblad van het Noorden twee artikelen waarin stevige kritiek werd geuit op het gemeentelijk vergunningenbeleid rondom de organisatie van evenementen. Al langer bereiken ons geluiden waarin telkens de ondertoon is dat de gemeente te gefixeerd is op risico’s bij de handhaving van de openbare orde. Hierdoor zou een angstcultuur ontstaan waarin geen ruimte meer is voor discussie. In de artikelen wordt daarnaast gesproken over een onvoorspelbaar en grillig vergunningenbeleid.

Student & Stad is van mening dat veiligheid te allen tijde een belangrijke voorwaarde is bij het verlenen van vergunningen. Tegelijkertijd zien wij dat een perfect gewaarborgde openbare orde en een bruisende binnenstad met ruimte voor evenementen, per definitie in conflict zijn. Er moet naar een evenwicht worden gezocht waarin we risico’s kunnen beteugelen zonder evenementen de doodsteek te geven. Risico’s zijn inherent aan een levendige stad en zijn in de ogen van Student & Stad tot op zekere hoogte aanvaardbaar. Volgens ons wordt op het moment echter doorgeslagen in het willen uitbannen van elk risico.

Daarnaast vindt Student & Stad het een kwalijke zaak dat het gemeentelijk vergunningenbeleid door organisatoren van evenementen als onvoorspelbaar en grillig wordt beschouwd. De gemeente wordt verder verweten slecht te communiceren.

De gemeente moet een betrouwbare gesprekspartner zijn en moet oog hebben voor wat mogelijk is. Bovendien moeten keuzes consistent en onderbouwd zijn. De berichtgeving in de media over de grilligheid van het gemeentelijk beleid zijn in lijn met geluiden die al langer hoorbaar zijn, en dit baart Student & Stad zorgen.

 

Student & Stad stelt daarom de volgende vragen:

  1. Bent u op de hoogte van de onvrede die leeft onder organisatoren van evenementen over de onvoorspelbaarheid van het gemeentelijk beleid?
  2. Hoe beoordeelt u de kritiek die wordt geuit op het gemeentelijk beleid, waarin de focus zo sterk zou liggen op mogelijke verstoring van de openbare orde dat nauwelijks nog ruimte is voor evenementen?
  3. Hoe beoordeelt u de kritiek die wordt geuit op de grilligheid en onvoorspelbaarheid van het gemeentelijk beleid en op de slechte communicatie vanuit de gemeente?
  4. Wat is de reden van het plotselinge verbod op festiviteiten op het Waagplein op Koninginnedag en de voorgaande avond?

 

Jos van Rooij

Student en Stad

Leave A Comment

You must be logged in to post a comment.