De organisatie van de KEI-week krijgt krap drie weken voor haar begin te horen dat de gemeente er een gedeeltelijk stokje voor steekt. Enkel informatieve evenementen mogen doorgaan, daarnaast krijgt de KEI-week de mogelijkheid om twee terrassen voor eveneens 500 mensen neer te zetten. Deze maatregelen gaan verder dan landelijk beleid en duidelijke onderbouwing richting de organisatie blijft uit. 

De KEI-week bestaat namelijk uit 17 losse evenementen. Testen voor toegang geldt voor alle binnenevenementen, buiten geldt de anderhalve meter regel. Daarmee voldoet de KEI aan de voorwaarden die de rijksoverheid stelt voor evenementen. Desondanks heeft de gemeente met haar beleid er voor gekozen de regels verder aan te scherpen.

Het besluit van de gemeente heeft tot effect dat een deel van de KEI-week in huidige vorm op de tocht staat. Tot voor de zomer werkte de organisatie met verschillende modellen voor de week, waarvan inmiddels een aantal afgevallen waren. Er zijn daarmee andere opties voor de week, echter blijft drie weken voor het begin van de KEI-week veel aspecten van de week volledig om moeten bouwen is een bijna schier onmogelijke opdracht.

“Een bom onder de introductieweek”

Student en Stad is zeer verbolgen over het niet onderbouwde besluit van de gemeente. Fractievoorzitter Steven Bosch: “een bom leggen onder de introductieweek zorgt ervoor dat voor het tweede jaar op rij studenten Groningen niet goed leren kennen, niet meegenomen worden in het samenleven van Stadjers en studenten geen goede binding krijgen met Stad, met alle gevolgen van dien”

Bosch vervolgt: “Wij begrijpen dat oplopende besmettingen tot maatregelen leiden, echter worden de maatregelen van de gemeente ingesteld juist op het moment dat er een zeer sterke daling van het aantal besmettingen is.” Volgens Bosch leidt het besluit er toe dat een groot deel van de KEI-week op de tocht staat. “Drie weken voor het begin van de week het volledig om moeten bouwen is een schier onmogelijke opdracht.”

Een onwenselijke, onwerkbare en ongelijke situatie

De optie is open gehouden om 500 bezoekers per evenement in ronden toe te laten. Omdat er veel meer kaarten zijn verkocht zou dit moeten leiden tot bijvoorbeeld een inschrijving voor elk evenement. In de ogen van Student en Stad een zeer onwenselijke, onwerkbare en ongelijkwaardige situatie.

Student en Stad vraagt zich dan ook af of het college beseft wat dit besluit voor impact heeft op de KEI-week en Stad en stelt daarom schriftelijke vragen. Onderwijl is de KEI-week in gesprek met de gemeente om te proberen tot een gezamenlijke oplossing te komen, Student en Stad juicht dit van harte toe. Het verzoek hierbij is echter deze zo snel mogelijk te beantwoorden gezien de zeer korte termijn waarop het evenement plaats vindt. Zomervakantie of geen zomervakantie.

Comments are closed.