Van de Fractie: reactie artikel GSb “studenten in gemeenteraad”

De GSb vraagt om studenten in de gemeenteraad. Wat ons betreft moeten er vooral méér studenten in de gemeenteraad, want vergeet niet, studenten worden al jaren vertegenwoordigd. Daar is in Groningen zelfs een specifieke partij voor. De verhouding tot het aantal studenten in de stad is alleen volledig uit proportie.

Rond de verkiezingen betrekken partijen graag studenten bij hun partij. Ze komen op de kieslijst, maar veelal niet op verkiesbare plekken. Na de verkiezingen wordt het verhaal van studenten terzijde geschoven en gaat men door op het reeds ingeslagen pad. Daarom is in 1993 Student en Stad opgericht. Een partij die studenten niet alleen in verkiezingstijd vertegenwoordigd, maar ook gedurende de hele raadsperiode.

Op de agenda

Dat betekent dat onderwerpen als huisjesmelkers en vestigingsklimaat, maar bijvoorbeeld ook het stadsstrand en suïcidepreventie op de politieke agenda komen. En met succes! Zo wordt er eindelijk gewerkt aan plaatselijke wetgeving om de woningverhuurmarkt in de hand te houden, worden studenten als specifieke groep meegenomen in de aanpak suïcidepreventie en kunnen we ’s zomers heerlijk genieten van het stadsstrand.

Wil je als studentenstad Groningen zorgen dat de stem van studenten gehoord wordt, dat de kloof tussen student en Stadjer kleiner wordt, dat ontvangst van internationale studenten goed geregeld wordt en dat er een nette woningverhuurmarkt is zonder excessen, dan moeten, zoals de GSb in haar artikel terecht aankaart, de verhoudingen in proportie zijn. Méér studenten in de gemeenteraad!

Coalitie

Als studenten echter écht verandering willen brengen, dan zullen ze onderdeel moeten worden van de coalitie. Je kan de gemeentepolitiek vergelijken met het bestuur en de raad van advies van een studievereniging. De gemeenteraad is in dit geval de raad van advies, de coalitie (voornamelijk het college van burgemeester en wethouders) is het bestuur. Als bestuur schrijf je het beleid en bedenk je samen welke kant je op wil; wat komt er het aankomende jaar op de agenda? Als raad van advies ben je vooral kritisch op dit beleid. Om dus écht verandering te brengen en punten stevig op de agenda te zetten, moet je zorgen dat je in het bestuur van de gemeente komt.

Wil je meehelpen of meedoen? Laat het ons weten!

 

Marten Duit | Lijsttrekker
Marten Duit is lijsttrekker voor Student en Stad

Hij studeerde fotografie aan de FotoAcademie en communicatie aan de Hanzehogeschool. Voor Student en Stad is hij woordvoerder voor de portefeuilles Werk & Inkomen in de desbetreffende raadscommissie.

Martenduit@studentenstad.nl
06-20751772

Comments are closed.