Van de Fractie: “Nee je hebt nog geen huis vannacht” – over studentenkamers

De meeste studenten herinneren zich het nog goed. In september ontstond er een schandaal omdat er niet genoeg studentenkamers beschikbaar waren voor de internationale studenten in Groningen. Noodgedwongen sliepen deze studenten op wisselende plekken of op campings totdat zij een geschikte studentenkamer hadden gevonden.

Dit is een gevolg van stadsbeleid van de afgelopen jaren. We kennen inmiddels allemaal de verhalen over verschillende huisbazen in de stad. De afgelopen jaren heeft het stadsbestuur zich er daarom hard voor gemaakt, dat er in de stad geen extra studentenkamers meer kunnen worden toegevoegd door particuliere huisbazen. Zoals gezegd onder andere vanwege de vervelende praktijken van huisjesmelkers, maar ook omdat het een evenwichtig samenleven in buurt in gevaar zou brengen. Er is flink ingezet op nieuwbouw en de komende jaren worden er meerdere projecten opgeleverd.

Geen huis voor je kinderen

Resultaat is echter voor Nederlandse studenten dat vanwege het beperkte aanbod de kamerprijs verder is opgedreven en voor internationale studenten het ontzettend lastig is om aan een kamer te komen. Dit betekent eveneens dat je als ouder geen huis voor je kinderen kan kopen en de extra kamers kan verhuren aan een vriend/vriendin. Aangezien de kamerverhuur conjunctuur-gevoelig is hebben we als partij bij de gemeenteraad een motie ingediend om te onderzoeken of we meer tijdelijke jongerenhuisvesting toe kunnen voegen op het moment dat de vraag daarna hoog is. Deze motie is tot onze grote vreugde door de gemeenteraad aangenomen!

Verkiezingen

Dit zal ons grotendeels helpen om de internationals die naar Groningen komen van een kamer te voorzien en hopelijk kunnen we hierdoor ook het stijgen van de kamerprijzen een halt toeroepen. Maar daarmee zijn we er nog niet, de kamermarkt in Groningen moet rustiger, netter en overzichtelijker. Daar gaan wij tijdens de verkiezingen op inzetten, met wat ons betreft een plek in de coalitie in het vooruitzicht. Dat geeft ons en daarmee alle studenten in Groningen de mogelijk nu écht iets te veranderen.

 

Arjen Banach | Fractievoorzitter
Arjen Banach
Arjen Banach is Fractievoorzitter van Student en Stad

Arjen studeerde Vastgoed & Makelaardij aan de Hanzehogeschool en was voorzitter van Villa ’96. Hij heeft een eigen bedrijf en is cabaretier in een uitverkocht Grand Theater. Zijn portefeuilles zijn Ruimte & Wonen, Werk & Inkomen en Onderwijs & Welzijn.

Arjenbanach@studentenstad.nl
06-24577114

Comments are closed.