Een fietsburgemeester Groningen. Een persoon die initiatieven op het gebied van fietsen bij elkaar brengt. Iemand die zich inzet voor een emissievrije binnenstad. Zo iemand kan bij zijn collega’s in Sao Paolo, Amsterdam en Sydney voor advies terecht. Voor een moderne kijk op vervoer in de binnenstad hebben wij de fietsburgemeester Groningen nodig.

De fietsburgemeester is een initiatief van de Amsterdamse organisatie “Bycs.” Deze organisatie heeft als missie het verkeer zoveel mogelijk uit fietsers te laten bestaan. De doelstelling van het college in Groningen voor een emissievrije binnenstad sluiten hier goed bij aan.

Beter goed gejat dan slecht gedacht. Dat is de stelling van Student en Stad. Groningen wil in 2025 een emissievrije binnenstad hebben. De fiets is hiervoor een prachtig middel. Echter, er rijden nu nog vele auto’s vrachtwagens en andere voertuigen door de stad. De fietsburgemeester Groningen kan onze doelstelling een enorme “boost” geven.

Groningen maakt al stappen in de goede richting. Onze stad wordt steeds groener. Echter, vaak zien we hierbij initiatief van bedrijven en niet van de gemeente. Vele bedrijven bezorgen al via de fiets bijvoorbeeld. Het is aan de fietsburgemeester om zulk soort prachtige initiatieven bij elkaar te brengen!

Fietsburgemeester Groningen, de verbinder.

We hebben een verbinder nodig. De fietsburgemeester gaat zo iemand zijn. Iemand op deze positie kan allerlei initiatieven aan elkaar binden en nieuwe initiatieven inspireren. De fiets is een onderwerp dat te groot is om slecht een onderdeel te zijn onder het kopje “verkeer.” De fiets verdient zijn eigen burgemeester!

De fietsburgemeester is er voor alle mensen in Groningen die zich op de fiets willen verplaatsen. Ook mensen die daar over nadenken kunnen bij de fietsburgemeester terecht. De fietsburgemeester Groningen gaat met allerlei partijen zoals de overheid & bedrijven om tafel en hen verbinden.

Een belangrijke doelstelling voor de gehele stad is de emissievrije binnenstad. De fiets is hiervoor bij uitstek geschikt. De fietsburgemeester  jaagt het fietsen aan en zorgt ervoor dat steeds meer mensen dit emissieloze vervoersmiddel gaan gebruiken.

De fietsburgemeester Groningen wordt een aanspreekpunt voor alle initiatieven. Hij/zij treed op als een verbinder. De grote taak voor de fietsburgemeester is een grote rol spelen in het emissievrij maken van de binnenstad. We kijken echter uit naar de vele andere plannen waar onze fietsburgemeester mee gaat komen!

Comments are closed.