De voorjaarsbrief 2014: zo onstrategisch als kluitjes-voetbal bij de F’jes

Afgelopen woensdag is de voorjaarsbrief in de Groningse gemeenteraad behandeld. In de voorjaarsbrief geeft het college normaal gesproken een voorzet op de begroting voor 2015 maar dit jaar stond er weinig in. Het college weet het aan de korte tijd tussen de brief en de verkiezingen, de oppositie aan een gebrek aan visie. Een aantal raadsleden, geplaagd door de oranje-koorts, omschreef het als een blanco opstelling; alsof 11 man zonder aanwijzingen het veld in werden gestuurd. En dan kan zelfs Van Gaal een wedstrijd niet winnen…

 

Student & Stad interpreteerde deze open en weinig concrete voorjaarsbrief als een kans om voorstellen te doen waarvan wij vinden dat deze bij de begroting meegenomen zouden moeten worden. De fractie van Student en Stad diende deze dag daarom maar liefst 15 moties in (we denken zelf dat we een partij record te pakken hebben). Drie hiervan gingen over de Zuidelijk Ringweg die vroeg in de middag werd besproken en twaalf moties werden ingediend bij de Voorjaarsbrief. Uiteindelijk hebben we besloten 11 moties in stemming te laten brengen, waarvan 7 een meerderheid wisten te behalen in de raad. Wij zijn niet ontevreden met dit resultaat!

 

Één van de aangenomen moties roept het college op om tijdelijke fietsvlakken voor leegstaande panden of in de buurt van bouwprojecten aan te brengen. Het bieden van voldoende stallingsmogelijkheden voor fietsen in de binnenstad is een simpele en effectieve manier om te zorgen voor een schoon en net straatbeeld. Als het goed is, gaat onze motie er voor zorgen dat je  straks je fiets netjes in fietsvlakken kan wegzetten op de hoek van de Poele- en Oosterstraat.

 

De opgave om voldoende jongerenhuisvesting te realiseren blijft onverminderd groot. Helemaal nu we rekening moeten houden met een flinke toename in het aantal studenten begin september 2014 aangezien vanaf 2015 het leenstelsel wordt ingevoerd. In het coalitieakkoord staat dat het college voornemens is om te zoeken naar manieren om particuliere initiatieven naar de stad te trekken om jongerenhuisvesting te realiseren. Wij hebben hiervoor een denkrichting mee gegeven aan het college; wat Student en Stad betreft valt er winst te behalen door buitenlandse investeerders naar de stad te trekken. In Amsterdam investeert de Duitse investeringsmaatschappij International Campus al ruim 150 miljoen euro in het ontwikkelen van studentenwoningen. Dergelijke kansen mogen en kunnen we in Groningen niet laten liggen vindt Student en Stad. Onze motie hierover is aangenomen.

 

Wij hebben ons ook hard gemaakt voor het behoud van de roeibaan in Groningen. De watersportbaan is van groot belang voor de roeisport in onze stad én in heel Nederland: we zijn de trotse bezitter van 1 van de 3 roeibanen in het land. Het zou zonde zijn als deze verloren gaat. De roeiverenigingen werden jaren in het ongewisse gelaten over het voortbestaan van Watersportbaan Harkstede. Deze moet namelijk op termijn plaatsmaken voor het project Meerstad, maar wanneer precies was onduidelijk. Mede door schriftelijke vragen van Student en Stad in maart wist het college dat hier helderheid over moest komen vóór 1 juli 2014. De landelijke roeibond besluit dan of de Martini Regatta, een wedstrijd van internationale allure, in 2015 in Groningen wordt geroeid.

 

Student en Stad diende daarom gister twee moties in. Één die opriep de roeiverenigingen eindelijk duidelijkheid te geven over roeibaan Harkstede vóór 30 juni. Niet kiezen is ook kiezen; geen duidelijkheid betekent simpelweg dat de wedstrijd niet door gaat. De motie heeft het niet gehaald. Zonde, want wij hadden verwacht dat dit college wél open en transparant zou communiceren. Een tweede motie verzocht het college er voor te zorgen dat er maximaal 1 jaar geen wedstrijdroeibaan in Groningen zou zijn. Daarmee krijgt de roeisport in Groningen de toekomst die het verdient en ook de Martini Regatta zou kunnen blijven; de wedstrijd zou dan na een jaar terug kunnen keren. Student en Stad vond dat de raad deze toezegging aan de roeiverenigingen zou moeten doen. Maar de college partijen – PvdA, D66, GroenLinks en de VVD – hielden hun poot stijf. Bij hen ontbrak de politieke wil en enige ambitie om de roeisport voor Groningen te behouden.
Student & Stad heeft haar stem laten horen.

Comments are closed.