Begroting 2015: cliché maar waar – politiek is keuzes maken

BereikbaarheidGisteren is in de gemeenteraad van Groningen de door het college voorgestelde begroting voor 2015 besproken. Deze vergadering was voor de oppositiepartijen de kans om invloed uit te oefenen op de verdeling van het geld voor aankomend jaar. Deze kans hebben wij dan ook zeker aangegrepen.

Middels het indienen van moties heeft Student & Stad geprobeerd een aantal zaken binnen de begroting te veranderen dan wel toe te voegen. Eén van de problemen waarvan wij vonden dat er te weinig aandacht aan werd besteed binnen de begroting is de overvolle fietsenstalling op het station. Het is voor alle stadjers duidelijk dat er een tekort is aan fietsenstalling en dat het daardoor vaak onmogelijk is om je fiets te stallen.

Je kent het wel. Op vrijdag zet je om half drie je fiets al weg tegen een hekje omdat er nergens meer in de stallingen plek is. Om er vervolgens op zondagavond achter te komen dat hij is weggesleept door de gemeente of dat er een briefje aanhangt ‘fout geparkeerd’.

Student & Stad vindt dat geen stijl en pleit dan ook voor meer fietsenstalling plekken in de stad zodat dit in het vervolg niet meer zal voorkomen. Tegen eind 2014 zullen er 10.000 stallingsplaatsen zijn terwijl de vraag op dit moment al stijgt tot 11.000. In 2020 zullen er zelfs 17.500 plaatsen nodig zijn. De plannen liggen klaar om met de verbouwing van het station ook extra stallingsplaatsen te realiseren maar dit zal pas in 2020 klaar zijn. Wij hebben er herhaaldelijk bij het college op aangedrongen om te komen met een visie op de fietsparkeerproblematiek bij het station. Hoe gaat de stijging van 7.500 benodigde plaatsen de komende 6 jaar vóór en tijdens de verbouwing opgevangen worden? De wethouder van D66 wilde deze toezegging echter niet doen. Ook waren wij de enige partij die woensdag voor meer fietsparkeerplekken bij het hoofdstation stemde. Zonde, want wij hadden concrete plannen om extra stallingen rondom de Werkmanbrug te plaatsen. Ruimtelijk inpasbaar, en op een begroting van bijna 1 miljard kost dit slechts 80.000 euro. De argumenten van de rest van de raad? “Het verdoezelt het zicht op het Groninger museum.” Tja… politiek is keuzes maken.

Unaniem is ons voorstel aangenomen om hogeropgeleiden die geen baan kunnen vinden te faciliteren in het vinden van een werkleerbaan bij Noorderlink (een samenwerkings verband tussen Noordelijke bedrijven en instellingen). De groep hoger opgeleide werklozen neemt procentueel het snelst toe. Deze werkleerbanen bieden hen een kans op relevante werkervaring. Door onze motie worden jongeren door de gemeente daar nu direct op gewezen wanneer zij om hulp vragen. Eerder werd dit pas gedaan nadat je drie maanden in de bijstand had gezeten. Zo krijgen jongeren de kans om op niveau ervaring op te doen en hoeven zij niet met een diploma in de hand bij een call center te werken.

Het is binnen de gemeente zelf ook dramatisch gesteld met het aantal jongeren binnen de ambtelijke organisatie. Minder dan van de werknemers is minder dan 3%. De wethouder van D66 vertelt ons elke keer weer dat er voor verjonging geen geld is. Wij hebben daarom voorgesteld om 1 miljoen van het geld wat staat voor duurzaamheid in te zetten voor ‘duurzame verjonging’. Onder het motto ‘practice what you preach’ vinden wij dat de gemeente zelf het goede voorbeeld moet geven in het aanpakken van werkloosheid onder jongeren. Dat betekent niet dat wij duurzaamheid niet belangrijk vinden. Daar zijn namelijk extra middelen bijgekomen door een meevaller. Onze boodschap was daarom; verjonging is geen kwestie van geld maar van politieke wil. Die bij dit college duidelijk ontbreekt.

Benieuwd naar de woordvoering van Student en Stad? Klik hier voor de tekst.

 

Comments are closed.