Board

Luc van den Ende

Luc van den Ende

Voorzitter

Taken: Gezicht van de vereniging, eindverantwoordelijke voor beleidsplan en jaarverslag, onderhouden externe contacten.

Voorzitter@studentenstad.nl

Rozemarijn Marree

Rozemarijn Marree

Vice-voorzitter

Taken: Plaatsvervangend voorzitter, tussenpersoon bestuur en fractie, verantwoordelijk voor de inhoud van activiteiten

Intern@studentenstad.nl

Mees Kok

Mees Kok

Secretaris

Taken: Verantwoordelijk voor communicatie naar leden en partners, verantwoordelijk voor de commissies, verantwoordelijk voor de website en nieuwsbrief

Secretaris@studentenstad.nl

Tjerk Wesselingh

Tjerk Wesselingh

Penningmeester

Taken: Verantwoordelijk voor de financiele verslaglegging, verantwoordelijk voor de communicatie met de bank en de KvK, beheerder van de social media

Penningmeester@studentenstad.nl